Zaurus Logo

חברת סטודיו זאורוס ממוקמת כיום בין החברות המובילות בתחום התערוכות בישראל.
כיום תערוכה היא חלק משלים בתקשורת השיווקית. ההשתתפות בתערוכות מאפשרת לחברות להגיע לקהלי יעד מוגדרים מראש, ליצור הזדמנויות עסקיות חדשות ולהגביר את החשיפה השיווקית. היתרון של תערוכה הוא בכך שניתן להתאים את המוצר והשרות לקהל היעד. זו הזדמנות לקשור קשרים, לחזק את הקיימים ולבדוק את תגובת השוק למוצרים ו/או השירות שהינכם מציעים.